Jó kezekben a stafétabot!

2013. február 10-én XVI. Benedek pápa alaposan meglepte a világot. Kapkodták fejüket hívők és nem hívők egyaránt. Hadd idézzek néhány gondolatot e napon keltezett leveléből: „Miután Isten színe előtt többször is önvizsgálatot tartottam, bizonyosságra jutottam, hogy előrehaladott korom miatt az erőim már nem elegendők ahhoz, hogy Szent Péter egyházát vezessem... Azonban a mai világban, mely oly gyorsan változik és melyben a hitélet annyi nagy megrázkódtatást szenved, Szent Péter bárkájának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez erős test és elme szükséges... Ezért, lépésem súlyosságának tudatában, szabad döntést hozva bejelentem, hogy lemondok Róma püspöki székéről és Szent Péter utódlásáról.”

E bejelentést követően szinte mindenki kivétel nélkül pápa-szakértő lett. Különböző összeesküvéselméleteket gyártottak, s arra kerestek választ, vajon miért is hozta meg ezen döntését a azentatya. Február 28-a után aztán összegyűlt a konklávé és közel két héten keresztül minden bíboros felvázolhatta meglátásait, profilt rajzoltak az új pápa személyét illetően. Találgatta a fél világ, ki lesz a pápa. Baráti beszélgetesektől rádiós, tévés stúdióbeszélgetésekig a legtöbb ember a maga tudását, befolyásosságát, nagyszerűségét bizonygatta azzal, hogy listákat állított fel – ki a nagyobb; kinek van erősebb ütőkártyája Scola mellett; mennyire kell már az „a fekete”; kuriális bíboros tud csak rendet tenni a Vatikánban.

Javában ment még a viaskodás, cserélték a lemezeket a lemezlovasok, őrült volt a zsivaj. Olykor butábbnál butább megnyilatkozások láttak napvilágot. Különböző, s más-más esélyes nevet dobtak be a köztudatba. Világunk már csak ilyen!

Benedek pápa döntésével újra igazolta, hogy a pápaság szolgálat és nem uralkodás. Számot vetett emberi gyöngeségeivel, korával, e változó világ diktálta tempóval, s nagyon bölcset döntött. Lemondott és precedenst teremtett. Szakított hét evszázad hagyományával. Óriási erőre vall ezen döntése. Egyéb iránt is nagy tisztelője voltam Benedek pápának, most azonban még nagyobbat nőtt szememben, már ha ennek van egyáltalán jelentősége. Teljesen mindegy, hogy ki vagy, mi a szolgálatod. A legfontosabb, hogy lásd a magad életének korlátait és határait. Mert életed nem uralkodás, hanem szolgálat! Meg kell tanulnom átadni a stafétabotot.

Aztan csöndesen betoppant a március 13-i este, kitipegett arra a bizonyos péteri lodzsára egy fehér ruhás ember. Nem így, nem ebben a sima ruhában várták a baráti beszélgetők, a stúdióban ülők, és a matematikai valószínűségnél (1:115) is kevesebben éppen őt, Jorge Mario Bergogliót, egy pöttöm Buenos Aires-I ingatlan magasrangú lakóját.

Aztán lefegyverzően, már-már leforrázóan beszélt, viselkedett mindenkivel a szelídség hangját és a szeretet erejét használva. Kifizeti a kongregációk során kiegyenlíteni nem tudott számlát, kinyittatja a templomot, ami elé egy sima VW-vel (népautó) „baktat el” pár órával a megválasztása után. Azóta ugyanez. Hivatalkezdő szentmiséje előtt kivel volt a leghosszabb személyes nexusa? Egy súlyosan értelmi fogyatékos férfit ölelt és puszilt meg a tömegben vonulva.

Azok a megmondó emberek, akik már jó előre fenték vitriolba mártott nyelvüket, most kétsgbe esetten levegő után kapkodnak. Egyszerűen Ferenc pápán nem találnak fogást! Pedig nagy volt ám az igyekezet. Gesztusai természetesek és egyszerűek, s gondolok itt a nagycsütörtöki esti szentmisére, amelyet Róma egyik fiatalkorú börtönében mutatott be, miközben 12 fiatal fogvatartott – köztük két lány – lábát megmosta és megcsókolta. Szavait cselekedetei hitelesítik.

„Hivatásunk és szolgálatunk, hogy Jézus Krisztust szemlélve, Jézus Krisztust imádva kilépjünk önmagunkból a létezés peremvidékei felé, s közben az evangélium továbbadásának édes, lelkesítő örömében éljünk.” Ferenc pápa „ars poeticá”-ja egyben irányt mutat magunk szolgálatának is.

Merlás Tibor

Forrás: A Szentlélek plébánia közösségi lapja. Szatmárnémeti, 2013. húsvét.

Aktuális

Vízi Elemér - Fotó: Magyar Kurír

„A pápának szívügye, hogy felnőtt egyházat szeretne, amely Isten lelkével együtt megy, együtt halad” – vallja Vízi Elemér csíkszeredai születésű jezsuita szerzetes, a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa, akivel Bodó Márta beszélgetett Ferenc pápáról, illetve a pápalátogatás lehetséges hozadékairól.

szekelykapu papalatogatas emlekere

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!” – Wass Albert szavai olvashatók azon székelykapu kontyfáján, amelyet a Hargita, Maros, Háromszék, azaz a székely megyék összefogásának köszönhetően a június 1-jei csíksomlyói pápalátogatás tiszteletére állítottak fel a Hármashalom oltárhoz vezető makadám úton.