A pápalátogatást előkészítő liturgikus bizottság tagjai

A szervezési munka során az egyes bizottságok albizottságokkal, illetve további tagokkal bővültek, akik a munka hatékonyságát elősegítik. A liturgikus bizottság jelenlegi felállása:

P. Urbán János Erik OFM - a liturgiáért felelős bizottság főkoordinátora, kapcsolattartó a bukaresti és római felelősökkel, a  ferencesekkel, a helyi szervezőkkel.

Kiss Endre - a szolgálattevőkkel való kapcsolat, adataik, felkészítésük + adományok a felajánláshoz

László Attila - az oltártér berendezése, annak összes kellékével, és az oltár körül történő mindenféle esemény felelőse

Jánossi Imre és Csíki Szabolcs - a koncelebráns papok koordinálása, meghívottak, fiatalok, kórus áldoztatása + virágdíszítés + a mise előtti 90 perc és a mise utáni 30 perc szervezése, koordinálása

Csomós László - sekrestyék berendezése, sekrestyések, asszisztencia koordinálása

Ilyés Zsolt - miseruhák, stólák + zenei rész, kórus

László Rezső - hívek áldoztatása (sátrak, kelyhek, áldoztatók)

News